BREZPLAČNA poštnina pri nakupih nad 50,00€

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine STILIST

S spletnim mestom STILIST upravlja podjetje Stilist d.o.o. (v nadaljevanju Stilist ali ponudnik), Drofenikova ulica 16, 3230 Šentjur, matična številka: 7074514000, davčna številka: SI65650093.

   

  I. Opredelitev pojmov

   SPLETNA STRAN: domena in poddomene na naslovu Stilistfashion.com

   VSEBINA: izraz se nanaša na:

   • Vse podatke, ki so del spletne strani, ki jih lahko uporabnik obišče, si jih ogleda ali do njih kako drugače dostopa s pomočjo osebnega računalnika, mobilnih naprav in ostale opreme.
   • Vsebino vseh elektronskih sporočil, ki jih podjetje Stilist pošilja svojim uporabnikom in/ali kupcem preko elektronskih, oziroma katerih koli drugih sredstev za komunikacijo.
   • Vse podatke, ki jih delavec ali sodelavec sporoči prek karšnih koli sredstev za komuniciranje ter prek podatkov za stik, ne glede na to ali so jih ti posredovali ali ne.
   • Vse informacije v zvezi z izdelki, cenami in storitvami.
   • informacije v zvezi z izdelki, storitvami oziroma cenami, ki jih tretja oseba zahteva od družbe
   • Informacije, ki se nanašajo na podjetje Stilist ali katere koli druge zaupne podatke, povezane z omenjenim podjetjem.

   SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine STILIST, pravice in obveznosti kupca in prodajalca ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

   PONUDNIK: Podjetje Stilist, d.o.o., Drofenikova ulica 16, 3230 Šentjur, ki upravlja s spletno trgovino na naslovu www.stilistfashion.com.

   STORITEV: Spletna prodajalna in strani Stilist so postavljene z namenom nuditi kupcem predstavitev in možnost naročanja izdelkov, izključno z uporabo elektronskih sredstev, vključno s sredstvi oddaljenega komuniciranja.

   UPORABNIK: Fizična oseba, ki ima dostop do vsebin spletnih strani podjetja Stilist, prek katerih koli komunikacijskih naprav.

   RAČUN: Informacijski sistem, ki je sestavljen iz elektronskega naslova in gesla, ki uporabniku omogoča dostop do zaprtih delov spletne strani Stilist.

   KUPEC: Stranka, ki si pridobi dostop do vsebin in/ali storitve potem, ko si je ustvarila svoj lasten uporabniški račun ter uporablja spletno stran ponudnika in kupuje v informacijskem sistemu spletne trgovine podjetja Stilist, ki deluje na spletni strani www.stilistfashion.com.

   Kadar so v podatkih o kupcu vpisani tudi podatki o pravni osebi, takrat se smatra, da je kupec pravna oseba, fizična oseba katere podatki so vnešeni, pa se smatra kot pooblaščenec pravne osebe.

   NAROČILO: Elektronski dokument, ki predstavlja obliko komunikacije med prodajlcem in kupcem, kjer kupec preko spletne strani prenese ponudniku namero za nakup izdelkov in storitev spletne strani.

   CENE: Vse cene so izražene v evrih (EVR) in že vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno kako drugače. Prečrtana prikazana prodajna cena, ki jo lahko vidite ob ceni posameznega artikla, je prodajna cena brez popusta, priporočena s strani našega dobavitelja oziroma proizvajalca. Cena je prikazana kot dobronamerna primerjava med priporočeno drobnoprodajno ceno s ponujeno ceno podjetja Stilist in kupcu omogoča lažjo primerjavo ter izračun prihrankov pri nakupovanju v spletni trgovini STILIST.

   Zaradi narave poslovanja spletne trgovine je lahko vsebina spletne trgovine pogosto posodobljena. Kljub prizadevanjem ponudnika, da zagotovi točne in pravočasne podatke, možnost o netočnih podatkih ni izključena. V primeru, da pride do spremembe cene ali razpoložljivosti izdelka v času obdelave naročila, se nakupna pogodba prekine, s predhodnim obvestilom kupca ali pa se cena izdelka uskladi s privolitvijo kupca. 

   NOVICE IN OBVESTILA: Ponavljajoča se in izključno elektronska sredstva za informiranje o izdelkih, novostih v ponudbi, storitvah oziroma akcijah, ki jih podjetje Stilist nudi v določenem časovnem obdobju, pri čemer ponudnik ne prevzame nobene odgovornosti v zvezi z informacijami, ki jih te vsebujejo.

   TRANSAKCIJA: Plačilo ali vračilo zneska zaradi prodaje izdelka oziroma storitve s strani ponudnika kupcu, z uporabo dogovorjenega sistema za obdelavo plačilnih kartic s podjetjem Stilist, plačilom dostavni službi ob dostavi, oziroma z nakazilom na transakcijski račun ponudnika ne glede na način dobave.

    

   II. Splošni pogoji poslovanja

   Splošni pogoji poslovanja spletne prodajalne Stilist so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Naprošamo vas, da pred spletnim nakupom preberete splošne pogoje poslovanja.

   Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje, ki jih morata kupec ali uporabnik izpolnjevati pri uporabi spletne strani, vsebin oziroma storitve, in sicer pod pogojem, da med navedeno osebo in ponudnikom ne obstaja noben drug veljaven sporazum.

   Uporabnik ali kupec soglaša, da bo ravnal v skladu s temi pogoji v naslednjih okoliščinah, ki vključujejo, vendar niso omejeni na uporabo, obisk in ogled vsebin oziroma storitev; kupec se zavezuje stalno spremljati pogoje poslovanja, ki so lahko predmet posodobitve, spremembe ali dopolnitve. V primeru spora se uporabljajo pogoji, ki so bili veljavni v trenutku, ko je bilo naročilo oddano in je bilo s strani ponudnika posredovano pisno potrdilo o prejemu le-tega.

   Dostop do storitve se opravlja izključno z dostopom do javno dostopne spletne strani www.stilistfashion.com.

   Z uporabo spletne strani, vsebin oziroma storitev uporabnik oziroma kupec prevzame odgovornost za vse aktivnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Hkrati nosi tudi odgovornost za kakršno koli materialno, intelektualno, elektronsko ali katero koli drugo škodo na spletni strani podjetja Stilist.

   V primeru, da se uporabnik ali kupec ne strinja, ne sprejema oziroma prekliče svoje soglasje s splošnimi pogoji poslovanja, mora na elektronski naslov info@stilistfashiom.com sporočiti naslednje:

   • Da se odreka pravici do uporabe storitev, ki jih ponudnik nudi na svoji spletni strani, in do prejemanja novic, obvestil oziroma vseh sporočil ponudnika.
   • Uporabnik ali kupec lahko kadarkoli spremeni svojo odločitev o tem, da se ne strinja z oziroma ne sprejme vsebine dokumenta, ki je na razpolago v trenutni obliki in v določenem trenutku.

   Spletna stran je namenjena polnoletnim osebam, starim najmanj 18 let, ki so opravile vse ustrezne postopke vpisa in pridobitve uporabniškega računa. S pridobitvijo uporabniškega računa se šteje, da oseba soglaša z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

    

   III. OSEBNI PODATKI

   S sprejetjem splošnih pogojev poslovanja kupec izjavlja, da so vsi podatki, ki jih je posredoval resnični in popolni, da pooblaščen uporabnk kreditne kartice in da ni nobene znane ovire, ki bi mu preprečila naročanje in kupovanje izdelkov v spletni trgovini STILIST. Podjetje STILIST skladno z izjavo o zasebnosti in varnosti podatkov, zbira samo osnovne podatke, ki so potrebni za izpolnitev nakupa.

    

   IV. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

   Podjetje STILIST, ki upravlja spletno trgovino www.stilistfashion.com, se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

   Podjetje Stilist, d.o.o. za potrebe poslovanja spletne trgovine www.stilistfashion.com zbira naslednje podatke uporabnikov:

   • Ime in priimek,
   • naslov in kraj bivanja,
   • naslov za pošiljanje naročenega blaga,
   • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
   • geslo v enkriptirani (šifrirani obliki),
   • ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino.

   Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo. Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino www.stilistfashion.com.

   Podatki, ki jih podjetje Stilist, d.o.o. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

    

   V. REGISTRACIJA UPORABNIKA

   Ob registraciji v spletno prodajalno obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne prodajalne STILIST, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

   Vnos podatkov za registracijo uporabnika naše spletne trgovine je kratek in enostaven. Vnos uporabniških podatkov je potreben samo enkrat, ob prvem nakupu ali ob ustvarjanju uporabniškega računa, za vsako nadaljno prijavo, pa sta potrebna le uporabniško ime (vaš vnaprej ustvarjen e-poštni naslov) in geslo (katerega uporabnik ustvari sam med postopkom ustvarjanja računa). Vse svoje podatke je kasneje možno spremeniti in urejati.
   Če uporabnik geslo pozabi, lahko izpolne obrazec za zahtevo novega samodejno generiranega gesla, ki mu ga spletna trgovina STILIST samodejno posreduje po elektronski pošti in ga lahko uporabnik kasneje spremeni.
   Za vse nejasnosti v zvezi z registracijo uporabnika, smo vam na voljo na elektronskem naslovi info@stilist.com. Potrudili se bomo, da vam v najkrajšem možnem času odgovorimo.

    

   VI. POSTOPEK NAKUPA

   Ko uporabnik izbere izdelek ali izdelke in s potrdilom na gumb ZAKLJUČEK odda naročilo, mu spletna prodajalna samodejno ustvari in pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila (izdelki, cene, količine, uporabnikovi podatki). S tem je naročilo potrjeno, izdelki bodo odposlani v najkrajšem možnem roku. Če je rok dobave več kot 5 delovnih dni, ponudnik o tem obvesti kupca.

    

   VII. Pravica do odstopa od nakupa in vračilo

   Potrošnik ima pravico, da v roku petnajst (15) dni ponudniku sporoči na elektronski naslov info@stilistfashion.com, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

   Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih (30) dneh po sporočilu o odstopu.

   Izdelki, ki jih želite vrniti, morajo biti popolnoma nerabljeni, nepoškodovani, nenošeni, čisti, brez ostankov ličil in dodorantov, s pritrjenimi etiketami in v originalni embalaži. Kupec mora vrnjenim izdelkom priložiti tudi račun.

   Priporočamo, da previdno odprete embalažo in jo obdržite v nespremenjenem stanju, na izdelku obdržite pritrjene etikete, dokler niste prepričani, da je izdelek za vas ustrezen. Naprošamo vas, da pazite tudi na puščanje sledov ličil in pudra.

   Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko bo to mogoče oziroma najkasneje v roku tridesetih (30) dni od prejema kupčevega sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na TRR kupca.

    

   VIII. Preklic naročila

   Ko uporabnik odda naročilo, prejme elektronsko sporočilo s podatki o potrditvi prejema naročila. Uporabnik ima pravico naročilo preklicati, preden prejme elektronsko obvestilo ponudnika, da je bila pošiljka odposlana. Zahteva za preklic mora vsebovati ime in priimek uporabnika, naslov, številko naročila in datum naročila, v naslovu elektronskega sporočila mora biti napisano: PREKLIC NAROČILA in ŠTEVILKA NAROČILA, katera je zapisana v pošti s potrditvijo naročila, ki jo dobite na vaš elektronski naslov takoj po potrditvi/oddaji naročila.

    

   IX. REKLAMACIJA

   Kupec lahko blago reklamira v osmih (8) dneh od dneva nakupa, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini oziroma barvi, ali če izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

   Kupec lahko v tem primeru zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

    

   X. Neprevzem naročenega blaga

   Kupec je po Obligacijskem zakoniku ZVPot naročeno blago dolžan prevzeti in poravnati odkupnino. Vkolikor kupec naročenega blaga, ki je poslano s plačilom po povzetju, ne prevzame v nobenem primeru in je po preteku čakalnega roka vrnjen na naslov pošiljatelja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop. Vkolikor kupec paketa ne prevzame, s tem dejanjem podjetju povzroča finančno škodo. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja / vračanja izdelkov podjetju, za kar mu bo prodajalec izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe ni prekinil. V primeru neplačila računa, se zadeva ureja s terjatvijo. Terjatve ureja zunanje podjetje. V primeru lažnih naročil bomo IP naslov predali v nadaljnjo obravnavo kot zlorabo.

    

   XI. CENE

   Vse cene so izražene v evrih (EVR) in že vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno kako drugače.

   • Vse cene vsebujejo 22% DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
   • Prečrtana prikazana prodajna cena, ki jo lahko vidite ob ceni posameznega artikla, je prodajna cena brez popusta, priporočena s strani našega dobavitelja oziroma proizvajalca. Cena je prikazana kot dobronamerna primerjava med priporočeno drobnoprodajno ceno s ponujeno ceno podjetja Stilist in kupcu omogoča lažjo primerjavo ter izračun prihrankov pri kupovanju v spletni trgovini STILIST.
   • Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.
   • Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.
   • Navkljub trudu, da bi zagotovili najbolj točne in ažurne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.


   • Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.
   • Cene ne vsebujejo stroškov dostave in pakiranja blaga.
   • Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

    

   XII. DOSTAVA IN ČAS DOSTAVE

   Za dostavo naročenega blaga uporabljamo Pošto Slovenije ali katero drugo konkurenčnejšo kurirsko službo. Naročene izdelke vam dostavijo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje prevzamete na najbližji pošti Slovenije. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo. V kolikor imate posebne zahteve, vas naprošamo, da jih pri naročilu navedete v okence za opombe.

   Za izdelke znaša običajna dobava blaga 2-5 delovnih dni. V primeru daljšega dobavnega roka in v kolikor želenega artikla ni na zalogi, vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti oziroma telefonu.

   Čas dostave je odvisen tudi od časa oddaje naročila in načina plačila.

   • Če izberete način plačila po povzetju, se naročeno blago odpremi še isti dan, ali najkasneje v dveh delovnih dneh.
   • Če izberete plačilo z nakazilom na tekoči račun podjetja, se naročeno blago odpremi po prejemu nakazila na tekoči račun podjetja.

    

   XIII. PIŠKOTKI

   Piškotki so datoteke oziroma deli besedila, ki so običajno kodirani, in ki jih pošlje strežnik spletnemu brskalniku, le-ta pa jih nato ob vsakem dostopu nespremenjene ponovno pošlje strežniku. Piškotki so nameščeni na zahtevo strežnika posameznega brskalnika (npr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) in so popolnoma "pasivni" (ne vsebujejo programske kode, programske opreme, virusov ali vohunskih programov in ne dostopajo do podatkov, ki se nahajajo na uporabnikovi strojni opremi). Piškotki se uporabljajo za preverjanje pristnosti in opazovanje vedenja uporabnikov; običajno se uporabljajo za pomnjenje uporabnikovih preferenc in izvajanje sistema "Dodaj v košarico". Takšne datoteke se uporabljajo tudi za prepoznavanje uporabnikove platforme ter za predstavljanje vsebin na ustrezen način glede na uporabnikove preference. Piškotki uporabnikom zagotavljajo lažje brskanje po spletnem mestu in podpirajo prizadevanja, da svojim uporabnikom nudimo najboljše storitve.

    

   XIV. PRITOŽBE IN SPORI

   Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb mora biti na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen. Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

   Ob upoštevanju določb uredbe (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov Uredbe ES št. 2006/2004 in direktive 2009/22 / ES, nudimo možnost reševanja morebitnih sporov zunaj sodišča. Z uporabo evropske platforme za spletno reševanje sporov (SRS platforme),  ki je digitalni instrument, ki ga je Evropska komisija ustvarila za lajšanje, neodvisno, nepristransko, pregledno, učinkovito, hitro in pravično zunajsodno poravnavo.  Reševanje sporov poteka skladno s pogodbenimi obveznostmi o spletni prodaji in opravljanju storitev potrošnikov,  ki prebivajo v uniji ali trgovci s sedežem v uniji. V tem primeru lahko uporabite povezavo na platformo SRS: ODR.

    

   XV. ODVEZA ODGOVORNOSTI

   STILIST se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti pravilnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Navkljub temu se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudniku ne uspe ažurirati podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

   Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskega stanja izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in specifikacij proizvodov brez predhodne najave